disclaimer

Disclaimer voor marjolie-aromatherapie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van marjolie-aromatherapie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van marjolie-aromatherapie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij marjolie-aromatherapie.

Geen garantie op juistheid

marjolie-aromatherapie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

marjolie-aromatherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wij doen geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. Deze informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg bij klachten daarom ook altijd eerst een medisch gekwalificeerd arts.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl